Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2013

myair
myair
8540 da1e
Reposted fromfatique fatique viaeterycznie eterycznie
myair
2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viaeterycznie eterycznie
myair
9097 5cda
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaeterycznie eterycznie
myair
5391 c869
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiewolnica niewolnica
myair
Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość.
myair
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach ona ma być dla Ciebie najważniejsza i ma Ci wystarczać za cały świat.
— moje super teorie
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa vianiewolnica niewolnica
myair
2365 4ab7 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianiewolnica niewolnica
myair
8159 9ca4 500
Reposted frompouler pouler vianiewolnica niewolnica
myair
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiewolnica niewolnica
myair
0854 23b2
Reposted fromGodislove Godislove vianiewolnica niewolnica
myair
3208 ac7f
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell vianiewolnica niewolnica
myair
#232
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianiewolnica niewolnica
myair
myair
Potrzeba około 230 kilogramów, żeby zmiażdżyć ludzką czaszkę. Ludzkie uczucia są o wiele bardziej delikatne.
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaaggape aggape
myair
Kiedy rozmawiam z mężczyznami, wtedy pytam ich o to, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Zwykle słyszę odpowiedź, że dopiero wtedy, gdy zdradza żonę, gdy ją bije czy gdy stosuje inne formy przemocy. Wyjaśniam wtedy, że te formy krzywdy mogą być wręcz przestępstwem, a mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską już wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość swojej żonie i dzieciom, gdy nie przytula swoich bliskich, gdy nie interesuje się ich przeżyciami i potrzebami, gdy ich nie wspiera obecnością i czułością. Zwykle mężczyźni protestują wobec tego typu moich wyjaśnień i stwierdzają, że wtedy jeszcze przecież nie biją i nie poniżają żony. Z kolei wtedy ja pytam o to, co przysięgali: biorę ciebie za żonę i ślubuję ci, że nie będę cię bił ani poniżał czy też: biorę ciebie za żonę i ślubuję ci, że będę cię kochał w dobrej i złej doli?
— ks. Marek Dziewiecki
Reposted fromaggape aggape
myair
4289 b45a
Reposted frompuremind puremind
myair
6273 5022
Reposted fromaggape aggape viawildatheart wildatheart
myair
1016 fba8
Reposted fromladydreamer ladydreamer viawildatheart wildatheart
myair
5989 fe4c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl